Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 9, 2019

I detta extra långa Radio SRF gör vi lite återblickar från helgens medlemsforum Spräng gränserna. Följ med när stipendiet till Eva Björks minne delas ut till någon som gjort något värdefullt för punktskriften, hör Håkan Thomssons tal från Sergels Torg under Från A till B-aktionen och hör sången som Lennart Karlsson skrivit. Vi pratar också med Johan från Volvo Cars om deras seminarium om självkörande bilar och med Ben som berättar om hur man gör för att servera mat till nästan 1400 personer. Förutom medlemsforum så pratar vi också med Britt Ronström om den nya fritidskatalogen som nu är klar och det blir faktiskt Britts allra sista fritidskatalog.