Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Sep 10, 2020

Under en av sommarens rekreationsveckor bjöd Almåsa Havshotell in till löparläger tillsammans med löparcoachen Fredrik Zillén. Radio SRF följde med när det var dags att träna intervaller i backe. Förbundsstyrelsen har haft sitt första möte för hösten. Håkan Thomsson, förbundsordförande i SRF berättar om några av de saker som togs upp på mötet såsom kännedomsundersökning, omorganisation på rikskansliet och att det ännu inte fattats beslut kring det juridiska stödet. Han ger också sin syn på hur Coronahösten kommer bli för SRF.