Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Feb 14, 2020

Vad innehåller SRF:s barn och föräldraverksamhet 2020? Christine Héli som är ansvarig för verksamheten kommer till studion för att berätta om både barnläger och kurser för föräldrar. Tredje gången gilt för Sara Bentes när hon i slutet på förra året var på Sverigebesök. Förra gången hon var här besökte hon Radio SRF för att bland annat berätta om sin röda käpp. Den här gången möter vi henne på Svartklubben i Stockholm. Programmet kommer ju ut på alla hjärtans dag och vi kan inte låta bli att snegla lite på historien kring dagen och upptäcker en liten koppling till synskador där.