Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 17, 2019

I veckans program får ni lyssna till en inspirationsföreläsning från Medlemsforum i maj om den nya digitala och smarta teknikens möjligheter och utmaningar för personer med synnedsättning. Claudio Quitral tar oss med på en hisnande resa från datorernas och internets vagga vidare rakt in i framtiden med smart teknik och AI (artificiell intelligens).