Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Jun 20, 2019

Den 7-9 juni genomfördes den första helgen inom kulturprojektet Skapa Loss på Nordiska Folkhögskolan i Kungälv. Radio SRF hängde med dit. Vi pratar också med en person som arbetat över 30 år på rikskansliet men som nu ska gå i pension.