Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Sep 6, 2019

Under sommaren släppte Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, en ny version av talboksappen Legimus. Appen har fått mycket kritik för sin bristande tillgänglighet och nu berättar MTM att inga synskadade fick vara med och testa appen innan den släpptes. Nu är han i mål! Efter 20 dagar och 240 mil på cykel har dövblinde Torbjörn Svensson tagit sig från Treriksröset till Smygehuk. Vi träffade honom när han stannade till i Stockholm. I mitten på augusti genomförde SRF en aktion på Medborgarplatsen i Stockholm där man satte parkeringspåminnelser på felaktigt parkerade elsparkcyklar. Vi var på plats och passade också på att provåka ett av dessa fartvidunder.