Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

May 29, 2024

Domslut i kammarrätt och förvaltningsrätt

Vår förbundsjurist Anna Quarnström kommer till studion och berättar om några extra relevanta färska domslut. Det gäller bland annat Kristoffer Kjellsson i Hudiksvall skulle bli av med sin färdtjänst, vilket skulle innebära att han inte skulle kunna ta sig till...