Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Sep 25, 2020

Under sommaren har kulturutmaningen Jamma Loss pågått i form av en tävling där man sökt en sångtext och en person som ska sjunga texten. Nu är vinnarna korade och du möter dem i veckans poddcast. Under september och oktober finns information om punktskrift på miljontals mjölk- och filförpackningar. I samband med det har SRF också stått utanför Riksdagen för att synliggöra punktskriften och behovet av att förändra skollagen. Synlinjen är Synskadades Riksförbunds informationstjänst för den som har frågor kopplade till dålig syn. Ett drygt halvår har gått sedan starten och projektledare Lars Karlström kommer till studion för att berätta hur det gått hittills.