Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Feb 26, 2021

Tolvåriga Lily-Ann från Falkenberg är unik. Hon är nämligen Sveriges och kanske världens yngsta ledarhundsförare någonsin. I dag gör ledarhundslagen att det inte är möjligt för en person under 18 att få en ledarhund tilldelad av SRF. Men det finns andra sätt att lösa det på, nämligen att själv köpa en ledarhund. Nu öppnar dessutom ledarhundsverksamhetens chef för att man skulle kunna arbeta för en sänkning av åldersgränsen i framtiden. De senaste veckornas rapportering kring fel och brister i inläsningar från Myndigheten för tillgängliga medier har lett till att nyheten plockats upp i flera andra medier och snart ska SRF träffa MTM för att diskutera problemen. I vår andra del av synad i sömmarna handlar det om konst. Anne Mondotter och Cecilia Ramstedt deltar i ett kultursnack med Kim Vestin.