Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Oct 4, 2019

I somras fick riksorganisationen Unga med Synnedsästtning, US, en ny ordförande. Jag har träffat henne i Umeå. Det kan tyckas avlägset med nästa kongress men redan nu har arbetet börjat dra igång på flera håll. I veckans program får du höra om hur kansliet börjat med förberedelserna och vad valberedningen gör just nu.