Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Nov 7, 2019

I veckans program får vi höra mer om framtiden när det gäller bilar och framförallt självkörande sådana. Vi möter Johan Amoruso Wennerby som själv har en synnedsättning och arbetar på Volvo cars. Vi gör också ett nedslag i Italien. Närmare bestämt på European Blind Unions generalförsamling som hölls i Rom i förra veckan. Förbundsordförande Håkan Thomsson berättar om mötet och vi får även höra Maria Thorstensson, andra vice ordförande i SRF och numera styrelseledamot i EBU-styrelsen. Vi får också en uppmaning från gruppen som ska arbeta med verksamhetsinriktningen för den kommande kongressperioden. De vill ha hjälp med idéer och tankar kring vad SRF ska göra under kongressperioden 2021-2023.