Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Oct 9, 2020

Den internationella ögondagen firas den 8 oktober och i samband med den har Synskadades Riksförbunds ögonvårdspris delats ut. I år är det två personer som delar på priset och Radio SRF följer med på prisutdelningarna i Göteborg och Linköping. I september anordnade SRF ett ridläger för barn- och ungdomsmedlemmarna på Örebro Fältrittklubb. Vi hängde med till stallet. Trots att Wilmer Bäckman är nästan blind anser Region Stockholm att han inte behöver färdtjänst. Förbundsjurist Anna Quarnström berättar om fallet som också uppmärksammats av Svenska Dagbladet och vi pratar om varför det blivit svårare för personer med synnedsättning att få färdtjänst.