Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Dec 23, 2020

Följ med till Italien! I fem föreläsningar med guiden Charlotte Elmroth får vi lära oss mer om historia, natur, mat och kultur. Dessa program sändes i Radio SRF under hösten. I detta första avsnitt bekantar vi oss med Florence och dess historia.