Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Jan 10, 2021

Vad är konst och vem kan vara en konstnär? Ett panelsamtal som sändes i november 2020 som en del av kulturutmaningen i Skapa Loss-projketet. Panelen består av: Magnus Bunnskog, kompositör och konstnärlig ledare Audiorama, Per Hasselberg, konstnär och verksamhetschef Konstfrämjandet samt Susanna Geczi, konstnär och bildpedagog, medlem i SKKF Synskadade Konstnärer och Konsthantverkares Förening. Moderator: Adam Wallenberg, Konstnär, Konst- och filosofipedagog, Moderna Museet.