Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Mar 6, 2020

Följ med oss till havskanten. Vi gör en rundvandring på Almåsa Havshotell, både i huvudbyggnaden och till de olika hotellbyggnaderna på området. Dessutom får du möta några ur personalen, däribland Almåsas nya köksmästare. Sist i programmet hör du också lite mer om årets rekreation.