Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Jan 28, 2022

Vi pratar nyårslöften, motionsappar, tekniktips, medlemsundersökning och får träffa åttaårige Walter, som skriver text och musik till egna låtar och gillar att skriva på sin punktdisplay.