Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Sep 9, 2022

Det är fel i valmaterialet i punktskrift från Valmyndigheten!

Synskadades Riksförbund har fått rapporter om att flera synskadade väljare har fått hem ett felaktigt valmaterial i punktskrift och därför riskerar att rösta på ett annat parti än det man avsett. I denna specialsändning av Synpodden kommenterar Niklas Mattsson det inträffade och ni lyssnare får information om hur ni ska göra om ni har förtidsröstat och är osäkra på om ni har råkat använda en felaktig valsedel.

Ni får även följa med på en revy i Stenungsund, där SRF Bohuslän har hittat ett annorlunda sätt att nå fram till politikerna med valfrågorna.

Programledare: Monica Walldén
Reporter: Caroline Gollungberg