Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Sep 16, 2022

I det här avsnittet gör vi avstamp i valet till riksdag, region och kommun som gick av stapeln den 11 september. Det har ju framkommit att Valmyndigheten har skickat ut ett felaktigt valmaterial till punktskriftsläsare som därigenom riskerade att rösta på ett annat parti än de avsett. Vi pratar med Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, för att få reda på vad som har gått fel och varför. Vi får även träffa Linus Johansson, som röstade i valet för första gången.

Margareta Persson är författare till boken Styvsystrar. Vi möter henne för ett samtal om kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu.

Techpepp handlar om Apples höstevent och senaste IOS-uppdateringen 16.

Manifestationen En av alla

Arrangeras av föreningen FQ – Kvinnor och funktionshinder. Syftet är att manifestera att kvinnor med funktionsnedsättning är kvinnor – En av alla – och ska synliggöras och finnas med i arbetet för kvinnors rättigheter, för jämställdhet, mot våld och diskriminering. Det blir korta appeller, musik och gemenskap. Konferencierer: Isabel Ekman och Emm Åstrand.
Datum: 2 oktober klockan 13–16.
https://kvinnor-funktionshinder.se/

Efterlysning av deltagare till forskningsprojekt

Deltagare sökes till ett forskningsprojekt om arbetslivet under covid-19-pandemin. Projektet syftar till att undersöka hur erfarenheterna från Covid-19 pandemin kan bidra till att förbättra förutsättningarna för personer med olika former av funktionsnedsättningar att delta i arbetslivet. Projektet drivs av Göteborgs universitet, Malmö universitet och forskningsinstitutet RISE. Forskningen har stöd från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE) och pågår under 2022–2024.

Mer information om projektet finns att läsa på projektets webbplats: https://dworklife.uni.mau.se/  (på engelska)

Anmälan: Jörgen Lundälv, projektledare, senast den 1 oktober 2022.

E-post: jorgen.lundalv@socwork.gu.se  

Uppdateringen till Apple IOS 16

Vi har upptäckt några buggar kopplade till de svenska rösterna, särskilt hur de läser upp sifferuttryck. Den som har problem med att talsyntesen missar delar av sifferuttryck kan använda rotorn, ordval där man alltså läser ett ord i taget eller byta till ett annat språk, exempelvis engelska, när siffror ska läsas upp.

Grundproblemet är att Nuance som tillverkar de svenska talsynteserna vägrar att avhjälpa problemet. Det finns även för dem som använder andra skärmläsare, till exempel Jaws. Apple har dock gjort någon sorts temporär lösning, men ibland försvinner den. Den brukar komma tillbaka efter en tid. SRF har en pågående dialog med Apple om dessa problem och vi kommer att följa upp det i kommande Techpepp.

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.