Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Oct 28, 2022

I det här avsnittet diskuterar vi diskriminering på arbetsplatsen. Vi pratar med Marie-Louise Lindén som blev missgynnad på sin arbetsplats på en stor myndighet och valde att gå till facket för att få hjälp – och hon fick rätt! Arbetsgivaren backade och gav henne den utbildning hon behövde och som kollegerna redan hade fått. Vi får även ett samtal med Karin Lundin, chefsjurist på Akavia, som ger oss råd kring diskriminering på arbetsplatsen, vilka skyldigheter arbetsgivaren har och vad man kan få hjälp med av facket.

Därefter träffar vi Karl-Gunnar Roth på föreningen Blindas väl, som stöttar personer med synnedsättning till ett aktivt arbetsliv. Från Blindas väl kan du söka bidrag som hjälper dig i ditt arbete. Vi berättar hur man går till väga. Vill du veta mer, gå in på webbplatsen www.blindasval.se

I Techpepp ger Claudio Quitral tips om hur du kan hantera telefonsamtal med knappval. Det är ju många tjänster idag där du måste uppge ditt personnummer, en kod eller dylikt under samtalet och här finns det ett knep man kan använda sig av om man tycker det är besvärligt att knappa in koderna.  

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, beröm, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.