Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Nov 25, 2022

Vi träffar Josefin Bergstrand och Roland Gustavsson från Nätverket för synsvaga som pratar om hur vardagen ser ut när man är synsvag. Vad är utmaningarna, finns det några fördelar? Hur är förhållandet till den vita käppen och brukar ni berätta att ni ser dåligt i nya sammanhang? Dessa och andra frågor diskuterar vi i det här avsnittet av Synpodden. Vi pratar även med andra vice ordförande Tiina Nummi Södergren om hur stor plats synsvagefrågorna får inom Synskadades Riksförbund och hur hon ser på strategierna i framtiden.

Gå med i Nätverket för synsvaga

För er som är intresserade av att veta mer om Nätverket för synsvaga eller gå med i det, finns mer information på denna länk. Ni kan även höra av er till Maria Sjötång på e-post maria.sjotang@srf.nu

Synsimulator

Synpodden testar Synsimulator, en app som Synskadades Riksförbund har utvecklat för att ge seende en möjlighet att få se hur personer med synnedsättning kan uppleva sin omvärld. Appen simulerar sex olika typer av synnedsättningar: makuladegeneration, Grå starr, Grön starr eller glaukom, diabetesretinopati, Retinitis pigmentosa eller RP och ålderssynthet. Appen går att ladda ner på App Store för Iphone och Google Play butik för Android och den kostar ingenting.

Techpepp: mac vs pc

Techpepp handlar om datasystem där vi jämför Mac och PC ur ett synrelaterat perspektiv, denna gång med fokus på att vara blind eller ha en grav synnedsättning. Ni hör Claudio Quitral, Madelene Fredriksson, Sandra Eriksson och Joakim Nömell.

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, beröm, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.