Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Dec 9, 2022

Det finns stunder då det kan kännas enklare att stanna hemma än att ge sig ut och be om anpassningar för att man ska kunna delta på lika villkor – den bångstyriga blindskammen. Vi pratar med Eva Nilsson och Lars Karlström om hur den kan yttra sig och vad man kan göra åt den.

Blindskam är ett begrepp som Sofia Thoresdotter har myntat för att beskriva känslorna man kan ha inför den egna synnedsättningen. Före sommaren var Sofia gäst i Synpodden tillsammans med Emil Erdtman.

Vi har fått många reaktioner på det tidigare samtalet från er lyssnare. Vissa känner igen sig, andra har en annan syn på ämnet. Därför pratar vi nu vidare om blindskammen. Gäster i det här avsnittet är Lars Karlström och Eva Nilsson. Eva är blind sedan barndomen medan Lars har haft en gradvis tilltagande synnedsättning och varit blind sedan 25-årsåldern. De arbetar båda på Synskadades Riksförbunds rikskansli, Eva Nilsson med det internationella utvecklingssamarbetet och Lars Karlström med Synlinjen. Här reflekterar de över de här känslorna både yrkesmässigt och privat. 

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén

Ljudtekniker: Johan Häglerud

Det tidigare samtalet om blindskam sändes i Synpodden #9 och Synpodden #10.

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, beröm, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.