Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Apr 21, 2023

Synpodden träffar Lisbet Malmborg som ger sina bästa tips om hur man kommer igång med sin hemmaodling. I Techpepp får vi lära oss att identifiera fågelsång. Vi minns även Lennart Nolte, legendarisk profil inom SRF som tyvärr avled under påskhelgen.

Programledare: Monica Walldén och Johan Häglerud
Ljudtekniker: Johan Häglerud

Varför ska man odla egna tomater? Egenodlade tomater är mycket godare, de är inte besprutade, man blir lycklig av att äta sina egna tomater, man lär sig något nytt varje odlingssäsong, det är roligt att dela med sig av plantor, tomater, fröer och erfarenheter. Det är några av de skäl till att Lisbet Malmborg odlar själv och hon delar frikostigt med sig av sina bästa tips till er lyssnare.

Fler tips och utbyte finns i gruppen Odlarglädje för synskadade som vi nämner i programmet: https://www.facebook.com/groups/603726584242603/

Andra odlingsgrupper

Fröbytarna https://m.facebook.com/groups/421095988339359/?ref=share

Odla i pallkragen https://m.facebook.com/groups/1645033102397174/?ref=share

Tomatfrön köpes/säljes/bytes! https://m.facebook.com/groups/1131493440216506/?ref=share

Odla på balkong och terrass https://m.facebook.com/groups/821607807932622/?ref=share

Vi som odlar Chili hemma https://m.facebook.com/groups/734107290051785/?ref=share

Tomatklubben https://m.facebook.com/groups/345278192162253/?ref=share

Tomat och Vitlöksklubben ”Tomatkungens rike” https://m.facebook.com/groups/1033863346711583/?ref=share

Techpepp

Synpodden testar appen Kvitteromat IOS: Kvitteromat - Fågelsång ID i App Store (apple.com) som finns för Iphone, Ipad och Applewatch.

Vi testar även appen Viltapp som finns för både Android och Iphone.

Viltappen IOS: Viltappen on the App Store (apple.com)

Viltappen Android: Viltappen – Appar på Google Play

Talsyntesbuggen i Ios 16

I samband med uppgradering till iOS 16 läser samtliga svenska talsynteser vissa sifferuttryck på ett felaktigt sätt. Det gäller:

Siffror >=1 0000,00 som dessutom:

  • Består av ett mellanslag
  • Består av en eller flera decimaler

Om punkt används som tusentalsavskiljare läses siffran korrekt. Ett tusen etthundraett komma fyrtiofem. Om sifferuttrycket föregås eller följs av Sek fungerar det också korrekt.

Hur problemet kan kringgås

Ställ in så att alla skiljetecken (all interpunktion) läses upp för de appar eller kontexter där det behövs eller konfigurera rotorvalen så att skiljetecken finns som rotorval.

Det går att skapa en så kallad aktivitet med inställningar som ska gälla för specifika appar. Gå till Hjälpmedel, Inställningar, Voiceover. Välj aktiviteter, ny aktivitet. Under utförlighet, interpunktion, välj all interpunktion. Under appar, markera appar som ofta innehåller sifferuttryck som behöver läsas rätt. 
Claudio Quitral har gjort en skärminspelning om hur man skapar en aktivitet med alla skiljetecken.

https://srfriks-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/claqui_srf_nu/Efs7mpDwKQhOhGX-8HNcWD8B4AfuQTbLLN71EfdSUuj-FA?e=sISzMI

Rotorvalen konfigureras under Voiceover-inställningarna, rotor.

Vi minns Lennart Nolte

Lennart Nolte, tidigare ordförande i SRF i 18 år mellan 1986 och 2004 och en tongivande person i organisationen, gick tyvärr bort under långfredagen i en ålder av 81 år. Vi spelar upp en intervju med Lennart som han gjorde inför förra kongressen, då han såg tillbaka på sin ordförandetid och berättade om sina tankar om arbetet för synskadades rättigheter. I inslaget sjöng Marie Häglerud sången "Tiden som du äger", som hon skrev tillsammans med Ulf Nordquist.

En längre text om Lennart finns här: https://www.srf.nu/nyheter/vara-nyheter/2023/till-minne-av-lennart-nolte/