Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 13, 2022

Samhällets normer och strukturer, hur påverkar det oss och synen på oss själva? I detta avsnitt av Synpodden pratar vi om våra känslor inför att ha en synnedsättning, om ”blindskammen” och hur vi kan hantera den, i ett samtal med Sofia Thoresdotter, författare, terapeut och trubadur, och Emil Erdtman, doktorand inom tillgänglighetsfrågor.

Vi pratar även om funkofobi och hur den kan motverkas tillsammans med vår systerorganisation Unga med synnedsättning.

📲 Techpepp handlar om ljudbokstjänster.

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén

Arvsfondsprojektet Minska funkofobin: mer information om projektet finns på https://ungsyn.se/minska-funkofobin/ 

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.