Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Aug 29, 2022

Den 11 september går Sverige till val, men det är inte helt lätt att i partiernas valmanifest förstå hur de faktiskt ser på våra viktiga frågor. I fem avsnitt kommer vi därför att ställa politikerna mot väggen för att bringa klarhet i hur de har tänkt att stoppa utslagningen av synskadade på en rad områden.

I det här första avsnittet kommer vi att fokusera på rätten till färdtjänst.  

För det är ju så att rörelsefriheten för synskadade idag är hotad. I vissa regioner har personer som är blinda eller har en svår synnedsättning helt nekats färdtjänsttillstånd.

Tanken med färdtjänsten är att personer med funktionsnedsättning, i likhet med andra, fritt ska kunna bosätta sig, arbeta, studera och ha en aktiv fritid. Men en allt snävare lagtolkning gör detta omöjligt. Synskadades Riksförbund vill därför se initiativ för att rätten till färdtjänst för blinda och gravt synskadade ska återupprättas. 

I det här programmet får du möta studenten Linus Johansson, som berättar vad färdtjänsten betyder för honom och hur verkligheten ser ut. Därefter får du möta representanter för våra åtta riksdagspartier, som ger sin syn på hur de vill komma till rätta med problemen. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson kommer sedan, i ett samtal med rikskansliets intressepolitiska handläggare Jimmy Pettersson, analysera politikernas svar. 

Programledare: Monica Walldén

Reporter: Caroline Gollungberg

Ljudtekniker: Jan Dahlqvist