Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Aug 30, 2022

Den 11 september går Sverige till val, men det är inte helt lätt att i partiernas valmanifest förstå hur de faktiskt ser på våra viktiga frågor. I fem avsnitt kommer vi därför att ställa politikerna mot väggen för att bringa klarhet i hur de har tänkt att stoppa utslagningen av synskadade på en rad områden.

I det här tredje avsnittet kommer vi att fördjupa oss i rätten till ledsagning.

LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, har ett tydligt syfte – att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra. Ändå nekas fler och fler stöd till sådant som de flesta ser som självklart: att ta sig ut, att kunna handla, att läsa sin post eller att gå till tandläkaren. På tio år har antalet som har ledsagning enligt LSS sjunkit med över 60 procent.

Bit för bit har lagstiftningen urholkats. Kommunerna hävdar numera att det inte räcker att vara blind eller ha en kraftig synnedsättning för att få ledsagning enligt LSS och genom en rad beslut i kommuner och förvaltningsdomstolar har blinda och personer med svår synnedsättning successivt berövats sin rörelsefrihet.

Vi möter Desideria Jungelin som berättar vad ledsagning har för betydelse i hennes liv. Därefter ger representanter för våra åtta riksdagspartier sin syn på hur de vill komma till rätta med problemen. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson kommer sedan, i ett samtal med rikskansliets intressepolitiska handläggare Mikael Ståhl, analysera politikernas svar.

Förhoppningsvis kommer du efter detta att få en tydligare bild av hur de olika partierna ser på de ökade svårigheterna att få ledsagning och hur de planerar att lösa det.

Programledare: Monica Walldén
Reporter: Caroline Gollungberg
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.