Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 15, 2020

Synskadades Riksförbund har beslutat att ställa in alla resor med SRF Go under 2020. Det berättar Paulina Korbak mer om i veckans podd. Dessutom om Syntolkning.nu som firar tio år och så en djupdykning i arkivet till när Åsa besöker världsarvetet Grimeton 2009.