Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Dec 18, 2020

Innehållet i årets sista podd: Förbundsstyrelsen har haft möte. Håkan Thomsson, förbundsordförande, rapporterar om mötet. Synlinjen tar en paus. I samband med förbundsstyrelsemötet fattades inget beslut om Synlinjens framtid, därför tar den nu en paus tills vidaare. Nyårsrekreationen på Almåsa är inställd på grund av pandemiläget och så gör vi hembesök hos Eva Carlbrand för att fixa julbaket. God jul och gott nytt år önskar redaktionen!