Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

Dec 6, 2019

Internationella funktionshinderdagen har uppmärksammats denna vecka och i Göteborg bjöd Finn Hellman in till filmvisning av hans film Facerape. Sjuttio meter över Stockholm har kranföraren Danny sin arbetsplats. Vi får följa med upp dit i ett reportage som fick ta emot Guldkassettens hederspris 2019. Hur blir...