Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

Dec 23, 2022

I årets sista Synpodden blickar vi tillbaka på höjdpunkterna under 2022. Förbundsordförande Niklas Mattsson summerar året som gått: vad har vi uppnått, vilka frågor har fått mest genomslag och vad önskar vi inför nästa år? 

Så här dan före dan bjuder Synpodden även in till rimstuga med Jimmy Pettersson...


Dec 9, 2022

Det finns stunder då det kan kännas enklare att stanna hemma än att ge sig ut och be om anpassningar för att man ska kunna delta på lika villkor – den bångstyriga blindskammen. Vi pratar med Eva Nilsson och Lars Karlström om hur den kan yttra sig och vad man kan göra åt den.

Blindskam är ett begrepp som...