Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 29, 2020

Kongressen flyttas till juni 2021, ja så blir det om förbundsstyrelsens förslag går igenom på organisationsrådet den 11 juni. Förbundsordförande Håkan Thomsson berättar om hur förbundsstyrelsen har resonerat. Många är extra ensamma i dessa corona-tider. För dom finns bland annat äldrelinjen som skalat upp från 30 till 300 volontärer. Vi möter en av dom i veckans podd. Det kommer bli sommarläger för barn och ungdomar i år också, men det kommer inte bli riktigt som vanligt. Christine Héli, ansvarig för SRF:s barn- och föräldraverksamhet berättar mer.