Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


May 8, 2020

Hundra kongressmotioner har inkommit till Synskadades Riksförbunds kongress i oktober. Vad handlar dessa om och hur behandals de fram till kongressen? Ulrika Norelius Centervik, kanslichef på SRF reder ut det och berättar också om vad som troligen händer om kongressen måste flyttas. I podden denna veckoa ocskå återblick till ledarhundens dag förra veckan, en Corona-sång, en fredagsbetraktelse och så berättar vi om några personer med synnedsättning som startat en namninsamling där de kräver att Myndigheten för tillgängliga medier blir bättre på att prioritera. Man vill också att myndigheten ska få mer anslag från staten.