Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Mar 13, 2020

Hur påverkar Coronaviruset Synskadades Riksförbund? Kanslichef Ulrika Norelius Centervik berättar. Förra veckan var det final i Melodifestivalen och Radio SRF var på plats i Friends Arena för att träffa en familj som rest till Mello tack vare SRF Go. Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM, har flyttat till Malmö och i nästa vecka skulle man ha haft invigning. Nu är den inställd på grund av Corona men vi har fått oss en titt på det nya kontoret.