Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

Feb 27, 2020

Förra året blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Trots detta har Myndigheten för delaktighet, MFD, lanserat en ny webbplats som inte följer lagens krav och har stora tillgängligehetsproblem. Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare med ansvar för digital tillgänglighet på SRF testar sajten...


Feb 14, 2020

Vad innehåller SRF:s barn och föräldraverksamhet 2020? Christine Héli som är ansvarig för verksamheten kommer till studion för att berätta om både barnläger och kurser för föräldrar. Tredje gången gilt för Sara Bentes när hon i slutet på förra året var på Sverigebesök. Förra gången hon var här...


Feb 6, 2020

Under både våren och sommaren erbjuds flera tillfällen för rekreationsvistelse på Almåsa. Karin Hjalmarson som är ny som rekreationsansvarig på Almåsa kommer till studion för att berätta om vad som är på gång. Kan man ägna sig åt hästhoppning om man inte ser? Ja, absout säger Yasin Hai Abdu från...