Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

Mar 27, 2024

Synpodden träffar Finn Hellman, som har kartlagt diskriminering och hatbrott mot ledarhundsförare i sin masteruppsats ”Hindrad: om negativt bemötande av assistans- och ledarhundsförare”. För första gången har vi siffror på hur utbrett problemet är.

Vi pratar med Åsa Blom, som nyligen har fått en ny...