Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

Mar 20, 2020

I veckans program får vi höra MFD:s svar om kritiken mot deras nypublicerade webbplats som vi tidigare berättat om i Radio SRF. Du får också höra om Henrik Eldh, ombudsman hos SRF Skåne som är unik såtillvida att han aldrig varit arbetslös och så får vi senate Corona-nytt för Synskadades Riksförbunds del...


Mar 13, 2020

Hur påverkar Coronaviruset Synskadades Riksförbund? Kanslichef Ulrika Norelius Centervik berättar. Förra veckan var det final i Melodifestivalen och Radio SRF var på plats i Friends Arena för att träffa en familj som rest till Mello tack vare SRF Go. Myndigheten för Tillgängliga medier, MTM, har flyttat till...


Mar 6, 2020

Följ med oss till havskanten. Vi gör en rundvandring på Almåsa Havshotell, både i huvudbyggnaden och till de olika hotellbyggnaderna på området. Dessutom får du möta några ur personalen, däribland Almåsas nya köksmästare. Sist i programmet hör du också lite mer om årets rekreation.