Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Feb 27, 2020

Förra året blev EU:s webbtillgänglighetsdirektiv svensk lag. Trots detta har Myndigheten för delaktighet, MFD, lanserat en ny webbplats som inte följer lagens krav och har stora tillgängligehetsproblem. Henrik Götesson, intressepolitisk handläggare med ansvar för digital tillgänglighet på SRF testar sajten och kommenterar. På måndag startar Synlinjen, en plats att vända sig till med frågor om dålig syn. Lars Karlström, projektledare, berättare mer. We walk smart cane är en uppfinning som ska känna av hinder i och ovanför brösthöjd. Men hur bra fungerar den? Ett 150-tal SRF:are samlades i Umeå förra helgen för att ägna sig åt kultur inom Skapa loss-projektet. Radio SRF var på plats.