Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Feb 19, 2021

Sändningen från fredag den 19 februari. Vi fortsätter vår granskning av Myndigheten för tillgängliga medier. 2019 uppdagades att en inläsare lagt in privata åsikter i en talbok. Nu kan vi avslöja att samma sak, trots MTM:s utredning, har hänt i en annan bok med samma inläsare. Hör MTM:s svar i programmet där vi också ägnar oss åt skapande i den nya miniserien Synad i sömmarna. Där möter vi personer med synnedsättning som ägnar sig åt skapande på olika vis. I den första delen är det Ana Silva och Roger Johansson. I studion: Joachim Kåhlman & Monica Walldén