Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Oct 29, 2021

Vi minns funktionshinderaktivisten och tidigare SRF-medarbetaren Vilhelm Ekensteen som nyligen avled. I ett inslag från 2015 får vi höra honom berätta om sitt arbete inom funktionshinderrörlesen. Den här veckan har förbundsordförande Niklas Mattsson haft möten både i riksdagen och på Socialdepartementet för att prata om behovet av att förändra LSS-lagen så att synskadade åter omfattas av lagen. Vi pratar med honom om detta men också om helgens utbildning för förbundsstyrelse och distrikts- och branschföreningsordföranden. Vi får möta Lena Falk från Lund, en spännande kvinna som berättar om sitt liv. I mathörnan så lagar vi fläskytterfilé tillsammans med Eva Carlbrand. Nästa vecka har redaktionen höstlov och vi återkommer den 12 november.