Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Jun 17, 2022

Vi möter Ida Östlund när hon förbereder sommarens vandring i fjällen med äventyraren Lina Hallebratt. Vad behöver man ha med sig och vad ska man tänka på när man har en synnedsättning för att rusta sig på bästa sätt?

Vi får besök i studion av Niklas Mattsson som nu har varit förbundsordförande för Synskadades Riksförbund i ett år. Hur har han upplevt den här tiden, vad har hänt i förbundet under det gångna året och vad står på agendan framöver?

I Techpepp reder vi ut skillnaden mellan Android och Iphone om man är blind eller har en svår synnedsättning.

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.