Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Nov 11, 2022

I detta avsnitt av Synpodden pratar vi med Nätverket för synsvaga som finns inom Synskadades Riksförbund. Vi träffar Josefin Bergstrand och Roland Gustafsson, som båda är engagerade i nätverket. Vi får veta varför det behövs ett nätverk, vad nätverket gör, vad du som är synsvag får ut av att vara med i det och vad som händer framöver.

Mer information om nätverket finns på srf.nu/om-oss/organisation/natverk/

Vill du vara med i nätverket? Varmt välkommen att kontakta sammankallande Maria Sjötång på telefonnummer 0702-506255 eller e-post maria.sjotang@srf.nu

Ett annat sätt att få stöd i sin synnedsättning är via ett nytt kontaktpersonsprojekt på Synskadades Riksförbund. Vi pratar med Lars Karlström, handläggare för Synlinjen, som berättar om projektet, vilken hjälp man kan få och hur man ska göra för att få en kontaktperson.

Vi får även följa med till Örebro och Ekeskolan, en specialskola för elever som har en synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning.

I avsnittets Techpepp jämför vi datasystem och skillnaderna mellan mac och pc om man har en synnedsättning. Här medverkar förutom Claudio Quitral även Madelene Fredriksson, Joakim Nömell och Sandra Eriksson. I denna första del av två på temat inriktar vi oss på skillnader i systemen om man är synsvag.

Programledare: Anna Bergholtz och Monica Walldén
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, beröm, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.