Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Jun 16, 2023

Synpodden pratar om föräldraskap, hur det fungerar att vara förälder när man har en synnedsättning men även att vara seende förälder till ett synskadat barn.

Hur gör man för att hushålla med sin energi, vilka strider är värda att utkämpa och Vi pratar om copingstrategier och minoritetsstress med Sara Ytterbrink Nordenskiöld, legitimerad psykolog och förälder som även har en egen synnedsättning. Även hennes barn Mir medverkar i samtalet.

Vi får även höra vad som kan brista i skolsituationen. Alicia Pettersson berättar om sina upplevelser från skolan för Caroline Kahr Gollungberg, ett inslag som tidigare varit med i Synpodden #17, valpodden om skolan.

Cecilia Ekstrand, som jobbar som intressepolitisk handläggare på SRF:s rikskansli, hjälper oss att bena ut vad man egentligen har rätt till för stöd från det offentliga när man har en synnedsättning och hur SRF arbetar intressepolitiskt med habilitering och skolfrågan.

Synskadades Riksförbund har mycket verksamhet riktad både till synskadade barn och föräldrar till synskadade barn. Christine Héli, handläggare för barn- och föräldraverksamheten på SRF, berättar om vad som händer den närmaste tiden.

Programledare: Monica Walldén och Johan Häglerud
Ljudtekniker: Johan Häglerud

Mer information om SRF:s barn- och föräldraverksamhet

https://www.srf.nu/det-har-gor-vi/barn/

Mer information om SRF:s intressepolitiska arbete för barn

https://www.srf.nu/det-har-vill-vi/aktuella-fragor/fragor-vi-driver/barn-och-stod-i-skolan/

Verksamhet hos distrikt och lokalföreningar

Det händer mycket ute i distrikten och lokalföreningarna. För mer information om vad som är på gång där du bor, leta upp din förening här: https://www.srf.nu/om-oss/organisation/distrikt-och-lokalforeningar/

Unga med synnedsättning

Mer information: https://www.ungsyn.se/ 

Vi nämnde US Stockholms ungdomsgård. Här finns mer information:

Unga med synnedsättning Stockholms ungdomsgård startar 13 augusti varje onsdag 17.30–21.30 på Lidnersgatan 10 i Kristineberg. Det är gratis att delta på den. Mer information finns Rakel Eriksson, ombudsman, Unga med Synnedsättning Stockholm 076-539 92 68. stockholm@ungsyn.se