Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden


Aug 30, 2022

Den 11 september går Sverige till val, men det är inte helt lätt att i partiernas valmanifest förstå hur de faktiskt ser på våra viktiga frågor. I fem avsnitt kommer vi därför att ställa politikerna mot väggen för att bringa klarhet i hur de har tänkt att stoppa utslagningen av synskadade på en rad områden.

I det här avsnittet kommer vi att fokusera på det digitala utanförskapet.

För det är nämligen så att mer än en miljon svenskar saknar möjligheter att använda datorer och smarta mobiler, bland andra en stor grupp äldre. Utmaningarna är också stora för många personer som är blinda eller har svårare synnedsättningar. Den snabba digitaliseringen har redan lett till ökade klyftor i samhället.

I det här avsnittet får vi möta Tony Bernedahl som berättar om utmaningar med digitala lösningar som han träffar på, både i sin vardag och i sitt arbete på Syncentralen i Göteborg. Därefter får du möta representanter för våra åtta riksdagspartier, som ger sin syn på hur de vill komma till rätta med problemen. Synskadades Riksförbunds förbundsordförande Niklas Mattsson kommer sedan, i ett samtal med rikskansliets intressepolitiska handläggare Henrik Götesson, analysera politikernas svar.

Förhoppningsvis kommer du efter detta att få en tydligare bild av hur de olika partierna ser på det digitala utanförskapet och hur de ska lösa det.

Programledare: Monica Walldén
Reporter: Caroline Gollungberg
Ljudtekniker: Jan Dahlqvist

Kontakta Synpodden

Har du synpunkter, frågor eller önskemål på vad vi ska ta upp i Synpodden? Hör av dig på e-post Synpodden@srf.nu eller till vår telefonsvarare på 08-39 92 40.