Preview Mode Links will not work in preview mode

Synpodden

May 29, 2020

Kongressen flyttas till juni 2021, ja så blir det om förbundsstyrelsens förslag går igenom på organisationsrådet den 11 juni. Förbundsordförande Håkan Thomsson berättar om hur förbundsstyrelsen har resonerat. Många är extra ensamma i dessa corona-tider. För dom finns bland annat äldrelinjen som skalat...


May 15, 2020

Synskadades Riksförbund har beslutat att ställa in alla resor med SRF Go under 2020. Det berättar Paulina Korbak mer om i veckans podd. Dessutom om Syntolkning.nu som firar tio år och så en djupdykning i arkivet till när Åsa besöker världsarvetet Grimeton 2009.


May 8, 2020

Hundra kongressmotioner har inkommit till Synskadades Riksförbunds kongress i oktober. Vad handlar dessa om och hur behandals de fram till kongressen? Ulrika Norelius Centervik, kanslichef på SRF reder ut det och berättar också om vad som troligen händer om kongressen måste flyttas. I podden denna veckoa ocskå...